Tarieven natuurbegraven

De tarieven voor natuurbegraven op Eygelshof zijn een stuk lager dan voor een traditionele begraafplaats. Zo zijn er bij een natuurgraf geen kosten voor het onderhoud van een graf of een duur grafmonument. U hoeft ook de grafrechten niet te verlengen in de toekomst of kosten te betalen voor het ruimen van een graf. U betaalt eenmalige aankoopkosten voor een graf met eeuwige grafrust en een eenmalig begraaftarief.

Graven

De graven op Eygelshof zijn ruim gesitueerd, met enige meters tussen de graven. U betaalt eenmalig aankoopkosten. Dat is inclusief beheer en onderhoud door Eygelshof. U ontvangt een grafakte waarop de precieze locatie van het graf staat aangegeven. De kosten kunnen eventueel in termijnen worden betaald.

Enkel graf € 3.750
Dubbel graf € 7.000
Urngraf € 2.000
Dubbel urnengraf € 3.000
Kindergraf op aanvraag

As verstrooiing

Het verstrooien van as is niet toegestaan op Eygelshof, omdat dit schadelijk is voor de humuslaag in de natuur. U kunt de as wel uitstrooien in een graf of in een urn begraven. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een familiegraf, een kindergraf met plek voor ouders ernaast of meerdere plekken naast elkaar. We zoeken graag samen met u naar de beste oplossing.

Begraafkosten

Naast de kosten voor een graf zijn er eenmalige kosten op het moment van de begrafenis. Deze kosten zijn voor het openen en sluiten van het graf, de administratieve handelingen en de begeleiding door Eygelshof. In het weekend geldt hiervoor een toeslag van 50%.

Begraaftarief begraving € 595
Begraaftarief urn- of asbegraving € 395

Gedenkteken en grafaanduiding

Op een graf op Eygelshof kunt u een boomschijf met inscriptie laten plaatsen. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. U kunt contact met ons opnemen voor het bestellen van de schijf. Een boomschijf blijft jaren liggen, maar is wel vergankelijk. Nabestaanden kunnen een nieuwe laten plaatsen als die behoefte er is. Daar zijn dan wel kosten aan verbonden.

Ontvangsthuis

Voorafgaand en na afloop van een begraving is het mogelijk om gebruik te maken van onze sfeervolle ontvangstruimte. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de plechtigheid, condoleance en/of nazit. Er is in de ontvangstruimte plek voor 30 personen. Voor een groter gezelschap kunnen wij de ontvangstruimte uitbreiden met een tent. Een overzicht van de kosten staat op de pagina Afscheidsceremonie.

Heeft u specifieke vragen?

We proberen op onze website zo duidelijk mogelijk te zijn. Natuurlijk kunt u vragen hebben die u liever persoonlijk stelt.

Neem dan contact met ons op.
We helpen u graag.

Natuur op Hillig Meer