Natuurbegraafplaats Eygelshof

Natuurbegraafplaats Eygelshof is de eerste en enige natuurbegraafplaats in Zuid-Limburg. Gelegen aan de rand van de glooiende Zuid-Limburgse heuvels, vormt deze natuurbegraafplaats een groene oase te midden van de stedelijke omgeving van regio Parkstad. Dankzij de hoge ligging biedt de natuurbegraafplaats een weids uitzicht over het omliggende heuvellandschap. Op deze unieke locatie die doordrenkt is met een geschiedenis die diep geworteld is in de regio, is nieuwe natuur gecreëerd. Een jong natuurgebied van bijna zes hectare groot is volop in ontwikkeling. Eygelshof is getransformeerd tot een bijzondere gedenkplek waar respect voor mens en natuur hand in hand gaan.

Geschiedenis Eygelshof

De geschiedenis van Eygelshof reikt terug tot aan de Romeinse tijd. In die periode lag Eygelshof vlak aan de beroemde Via Belgica, een oude Romeinse verbindingsweg die dwars door Zuid-Limburg liep. Rond de jaren twintig van de vorige eeuw werden op dit terrein overblijfselen van Romeinse brandgraven ontdekt.

Aan het begin van de twintigste eeuw werd het terrein in gebruik genomen als bruinkoolmijn, genaamd de ‘Hermangroeve‘. Bruinkool werd hier aan de oppervlakte gewonnen, wat resulteerde in een aanzienlijke afgraving. Toen de groeve na de Tweede Wereldoorlog werd gesloten, bleef het gebied lange tijd braak liggen. Langzaam maar zeker werd het gebied met grond uit de omgeving opgehoogd.

natuurbegraafplaats Eygelshof, een unieke en historische plek

Herinrichting natuurgebied

In het begin van de eenentwintigste eeuw werd het gebied heringericht als natuurgebied. Inmiddels is er een glooiend en toegankelijk natuurgebied gerealiseerd en begint het gebied door de aanplant, begroeiing en de padenstructuur vorm te krijgen. Het is een gebied met een natuurlijke variëteit aan struikgewassen, bos, poelen en (bloemrijke) graslanden. Bij het natuurbeheer op Eygelshof werken we volgens een natuurbeheerplan om de kwaliteit van het natuurgebied te waarborgen en bevorderen.

Lezing in de Bibliotheek Eygelshoven over de unieke locatie van de huidige natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaats

Eygelshof is niet alleen omgevormd tot een prachtig natuurgebied, maar heeft destijds ook de bestemming als natuurbegraafplaats gekregen. Bij natuurbegraven staat zowel respect voor de overledene als voor de natuur centraal. Er wordt op een milieuvriendelijke manier begraven om de impact op de natuur te beperken. Op Eygelshof gaan de graven geleidelijk op in de natuur. Na twee weken na de uitvaart is het niet langer toegestaan om bloemen of dergelijke op een graf te leggen. Er kan wel gekozen worden voor een natuurlijk gedenkteken in de vorm van een boomschijf met een passende inscriptie die Eygelshof op wens van nabestaanden verzorgt.

Natuurbehoud

Natuurbegraafplaats Eygelshof kent eeuwigdurende grafrust. Graven worden nooit geruimd. Na een begraving krijgt de natuur de kans om zich te herstellen. Wanneer u een plek reserveert op Eygelshof, draagt u bij aan het behoud van de natuur op deze unieke locatie. De opbrengsten van Eygelshof komen ten goede aan het natuurbeheer, zodat het natuurgebied ook voor toekomstige generaties behouden blijft.