Natuurbegraafplaats Eygelshof

Eygelshof is de eerste natuurbegraafplaats van Zuid-Limburg, gelegen aan de rand van het dorpje Eygelshoven, midden in de regio Parkstad Limburg. Door de hoge ligging biedt dit nieuwe natuurgebied een prachtig uitzicht over het omliggende heuvellandschap. De natuurbegraafplaats is 5,6 hectare groot. Een bijzondere gedenkplek met een rijke geschiedenis.

Geschiedenis Eygelshof

In de Romeinse tijd lag Eygelshof vlak aan de beroemde Via Belgica, de verbindingsweg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen. Bij opgravingen zijn in deze omgeving Romeinse graven gevonden. Aan het begin van de twintigste eeuw werd het terrein in gebruik genomen als bruinkoolmijn: De Hermansgroeve. Na de tweede wereldoorlog werd de groeve gesloten en langzaam werd het gebied weer opgehoogd en in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Bij het begin van de eenentwintigste eeuw is begonnen met de herinrichting als natuurgebied. Tegelijk heeft het gebied toen ook de bestemming natuurbegraafplaats gekregen. Dat geeft de instandhouding als natuurgebied voor de toekomst een sterke basis. Inmiddels is er een glooiend en toegankelijk natuurgebied gerealiseerd en begint het gebied door de aanplant, begroeiing en de padenstructuur vorm te krijgen.

Inrichting

Bij de inrichting van Eygelshof werken we volgens een – door de gemeente goedgekeurd – natuurbeleidsplan. De eerste bomen staan al markant in het weidse gebied. Uiteindelijk zullen zij uitgroeien tot een broekbos in de lagere gedeelten, een fruitbomenbos aan de rand van het terrein en een eiken/beukenbos op het plateau. Fraaie meertjes vormen het hart van Eygelshof.

vragen over natuurbegraafplaats

Ieder graf op Eygelshof is gesitueerd op een ruime oppervlakte die privacy en rust waarborgt. Een ontvangstgebouw tegen de bestaande bosrand vormt het trefpunt voor bezoekers.