Gedenkteken

Op een natuurbegraafplaats gaan mens en natuur hand in hand. Het lichaam wordt langzaam opgenomen door de natuur en de natuur zorgt voor de graven. Gedurende de tijd wordt het graf steeds verder opgenomen door de natuur. Anders dan op een reguliere begraafplaats zijn er op Eygelshof geen grafmonumenten. Er kan wel gekozen worden voor een natuurlijk gedenkteken in de vorm van een boomschijf.

Boomschijf als gedenkteken

Aangezien een natuurbegraafplaats geen grafmonumenten kent en graven steeds verder door de natuur worden opgenomen, kunnen nabestaanden het prettig vinden om de grafplek van hun dierbare aan een markeringsteken te herkennen. Op Eygelshof kan er gekozen worden voor een houten boomschijf met eenvoudige inscriptie en symbool die passen bij uw dierbare. Deze boomschijf met inscriptie is inbegrepen bij het graf en wordt u door Eygelshof kosteloos aangeboden. Andere gedenktekens zijn op Eygelshof niet toegestaan.

Gedenkteken Eygelshof

Natuurproduct

De houten boomschijf is een natuurlijk gedenkteken dat past in de natuurlijke omgeving. Het gedenkteken gaat op in het glooiende landschap van Eygelshof. Het is een natuurproduct gemaakt van Douglas hout. De boomschijven hebben noesten, barsten, oneffenheden en jaarringen. Het is een natuurproduct, nooit volmaakt en daardoor uniek.

Gedenkteken JacquelineDe boomschijven veranderen met de seizoenen mee. In het ene seizoen begroeien ze met mos of paddenstoelen en in het andere seizoen barsten ze door de zon. Na verloop van tijd vergaan de boomschijven. Net als de mens is ook dit natuurproduct vergankelijk. Het graf wordt weer overgegeven aan de natuur. Indien nabestaanden een nieuwe boomschijf wensen is dat mogelijk, maar hier zijn wel kosten aan verbonden. Voor het aanvragen van een boomschijf kunt u contact met ons opnemen.

Geen gedenkteken

Anderen wensen volledig op te gaan in de anonimiteit van de natuur en hebben geen behoefte aan een gedenkteken. Het is geheel aan u of u een boomschijf wenst, een gedenkteken is op Eygelshof niet verplicht. Graven zijn altijd terug te vinden door de persoonlijke coördinaten die zijn verbonden aan de plek. Een grafplek kan ook via onze digitale plattegrond worden teruggevonden.