Natuurbeheer

Op een natuurbegraafplaats staat het belang van de natuur voorop. Het natuurgebied van Eygelshof is een bijzonder gebied dat een rijke historie kent. In de vorige eeuw stond het gebied bekend als de Herman Groeve en werd er bruinkool gewonnen. Nadat de mijn werd gesloten heeft het gebied een tijd lang braak gelegen. In 2015 is het gebied tot zijn oorspronkelijke hoogte opgehoogd en heringericht als natuurgebied. Vanuit de visie om de natuur van het gebied weer nieuw leven in te blazen is op deze locatie in 2017 Natuurbegraafplaats Eygelshof  geopend. Ondanks het mijnbouwverleden dat het gebied kent, weet de natuur zich op deze bijzondere plek weer te herpakken. Natuurbeheer op Eygelshof draagt bij aan de instandhouding en bevordering van dit bijzondere natuurgebied.

Natuurbeheer Sint Janskruid met doorkijkje op de kerk van Eygelshoven

Natuurgebied

Eygelshof is een jong natuurgebied dat volop in ontwikkeling is. Het is een hooggelegen gebied dat een prachtig uitzicht biedt op de omliggende heuvels. Vanuit dit natuurgebied kunt u een glimp opvangen van de kerk van Eygelshoven, de Wilhelminaberg van Landgraaf en de Duitse mijnsteenbergen. Gelegen aan de rand van de regio Parkstad vormt Eygelshof een oase van rust, een plek om midden in de natuur tot rust te komen, te herdenken en te herinneren.

Eygelshof is een gebied met een natuurlijke variëteit aan struikgewassen, bos, poelen en (bloemrijke) graslanden. In het gebied kunnen zich nieuwe struiken, planten en bomen ontwikkelen die kenmerkend zijn voor deze regio. Het natuurgebied is daarnaast het leefgebied voor verscheidene diersoorten die het gebied bezoeken. In de vroege ochtend kunt u bijvoorbeeld een ree of haas die door het gebied rondhuppelt aantreffen. Ook komen er enkele zeldzame soorten in het gebied voor, zoals de boomleeuwerik, levendbarende hagedis, pauwvlieg, slechtvalk, muurhagedis en rugstreeppad.

Natuurbeheer

Onze natuurbeheerder ontfermt zich over het onderhoud en het beheer van het gebied. Het natuurbeheerplan vormt hierbij de leidraad. De natuurbeheerder kijkt bijvoorbeeld naar de soorten die in het gebied thuishoren en de soorten die hier niet thuishoren. Waar nodig grijpt de natuurbeheerder in om de kwaliteit van het natuurgebied te waarborgen en te bevorderen.

Natuurbeheer; schapen op Eygelshof

Maaien en begrazen

Op Eygelshof wordt er altijd in gedeelten gemaaid zodat er altijd niet gemaaide gedeelten zijn die groen blijven voor insecten. Ook wordt er in perioden op een natuurlijke manier begraasd door een kudde Mergellandschapen. Het grasland wordt op deze manier verarmd zodat er kruiden en wilde bloemen kunnen opkomen. De kruiden- en bloemrijke open plekken die zo ontstaan zijn waardevol voor de biodiversiteit in het gebied. Aan de randen van deze open plekken voelen vele insecten, vogels en kleine zoogdieren zich thuis.

Bijdrage aan het natuurgebied

Wanneer u op Eygelshof een laatste rustplek reserveert wordt een gedeelte van de kosten die u voor het grafrecht betaalt gereserveerd voor toekomstig natuurbeheer. Zo kunt u zelf ook een bijdrage leveren aan het in stand houden van de natuur. Het natuurgebied kan zo ook generaties na ons blijven voortbestaan. Nabestaanden behouden een bijzondere gedenkplek waar ze altijd naar terug kunnen keren om hun dierbare te gedenken.

Ontvangsthuis

De ontvangstruimte van Eygelshof is een milieu- en ecologisch verantwoord gebouw dat is opgetrokken uit fsc-gekeurd hout en voor 90% CO2 neutraal is gebouwd. Hier bent u altijd welkom voor meer informatie of een persoonlijk gesprek. Ook kunnen hier informatiebijeenkomsten en kleinschalige bijeenkomsten gehouden worden.

Natuurbeheer; Ontvangstgebouw en waterpoel met zwaan (Herman Langen)