Cremeren en natuurbegraven

U kunt ook voor een natuurgraf op Eygelshof kiezen als u voor een crematie kiest. Er kan een mooie plek worden uitgekozen om de urn te begraven, maar ook kunnen we de as in een graf uitstrooien.

Begraven of verstrooien?

De natuur staat voorop, zo hebben we geen urnenveld of strooiveld op Eygelshof omdat dit belastend is voor de natuur. Verstrooiing van de as kan namelijk leiden tot aantasting van de humuslaag.

Het is wel mogelijk om de as onder de humuslaag te begraven in een graf. Dit kan met of zonder natuurvriendelijke urn. De tarieven voor een urnengraf liggen lager.

Net als een gewoon graf is het grafrecht voor een urnengraf op Eygelshof eeuwigdurend. En ook hier geldt de mogelijkheid om een boomschijf met inscriptie te plaatsen als grafmarkering.