Natuurgraf

Een natuurgraf is een unieke plek in de geborgenheid van de natuur. Voor buitenstaanders nauwelijks zichtbaar en vaak moeilijk vindbaar. Voor nabestaanden de plek waarmee voor altijd een bijzondere verbondenheid blijft. Een boomschijf met een zelfgekozen inscriptie kan er dienen als natuurlijk gedenkteken. Omdat de boomschijf op den duur weer zal vergaan gaat het graf echt op in de natuur. De natuur en de mens respecteren het graf voor altijd. Een natuurgraf wordt daarom niet geruimd.

Ook een bloemstuk zult u vrijwel nooit aantreffen op een natuurbegraafplaats. Daar is wel een uitzondering op: tijdens en in de eerste weken na een uitvaart, mogen er bloemen, inclusief linten en dergelijke, bij het graf liggen. Na twee weken halen we die weg en geven we het graf over aan de natuur.

Sommige graven zijn na een tijdje nauwelijks meer te onderscheiden. Dankzij ons register met coördinaten is ieder graf weer eenvoudig terug te vinden.

Natuurgraf met boomschijf