Bloemen en dergelijke

Na het verlies van een dierbare is er gemis, verdriet en rouw. De behoefte om het graf te bezoeken is groot en daar iets neerleggen zoals een bloem of ander aandenken kunnen mensen als helend ervaren. Op natuurbegraafplaats Eygelshof is het niet toegestaan om bloemen of dergelijke achter te laten. We krijgen vaak de vraag: ‘waarom mag ik geen bloem op het graf leggen, een bloem is toch ook natuur?’

De natuur draagt zorg voor het graf

Wanneer iemand begraven wordt zijn bloemen welkom, zowel in het graf als er bovenop. Soms zijn dit zorgvuldig uitgekozen losse bloemen en takken, soms grote bloemstukken. Dat is allemaal goed. We vinden het belangrijk dat mensen hier op hun eigen manier invulling aan kunnen geven. Na twee weken worden de bloemen door de familie zelf, of door ons, weggehaald. Vanaf dat moment neemt de natuur de zorg voor het graf over. Het is dan niet meer toegestaan om bloemen of dergelijke op het graf achter te laten. Vanaf dat moment zien we de natuurlijke begroeiing geleidelijk aan terugkomen op de plek van het graf. In het begin zie je de aarde nog op het graf, maar al snel groeien de eerste grassen, mossen of bloemen.

Natuur in balans

Op de locatie waar in de vorige eeuw bruinkool werd gewonnen heeft de natuur een nieuwe kans gekregen. Het gebied dat bekend staat als de voormalige Hermangroeve is opgeschoond en heringericht als een natuurgebied. Inmiddels groeien er bomen en planten die van nature in dit gebied voorkwamen. Het gebied wordt op basis van een natuurbeheerplan ontwikkeld en onderhouden, waardoor de oorspronkelijke flora en fauna in stand wordt gehouden. Hiermee verschillen we van een reguliere begraafplaats.

Kaarsen, versierde steentje en boeketten horen niet thuis in de natuur. Bloemen zijn bijvoorbeeld vaak bespoten met bestrijdingsmiddelen. Zelfs het planten of neerleggen van bloemen die hier van nature voorkomen kan het kwetsbare evenwicht van het gebied verstoren. Daarom is ook het weghalen van ‘onkruid’ niet toegestaan, deze planten dragen bij aan de balans die nodig is in de natuur.

Natuur in balans, bloemenbeleid

Rust in de natuur

Natuurbegraven betekent ook rust vinden in de natuur. Iemand die is overleden, wordt hier te midden van de natuur ten ruste gelegd. De serene uitstraling van het natuurgebied geeft nabestaanden een rustgevend gevoel. Het is net alsof de natuur wil zeggen: ‘het is goed zo, wij nemen het vanaf hier over.’
Toch kunnen nabestaanden de behoefte voelen om een bloem neer te leggen op het graf van dierbaren. Het gemis van een dierbare kan groot zijn. Door het leggen van een bloem proberen nabestaanden verbinding te zoeken met hun dierbaren. Ze willen hun dierbare bijvoorbeeld laten weten dat er aan hen wordt gedacht. Ondanks dat we begrijpen dat nabestaanden het moeilijk hebben met het verlies van hun dierbaren, worden er geen bloemen en dergelijke op Eygelshof toegestaan. Bloemen, hartjes, steentjes, etc. halen we weg om de natuur als natuurgebied te behouden. Een overledene heeft vaak bewust voor een natuurbegraafplaats gekozen, dus ook voor deze filosofie.

Een aandenken voor thuis

Als de behoefte om iets neer te leggen groot is, kan het fijn zijn om tijdens een bezoek een bloem of een ander dierbaar voorwerp mee te nemen. Er mag dan een foto gemaakt worden, die later op diverse manieren kan helpen bij het thuis gedenken. Dat wat mee is genomen gaat ook mee terug naar huis. Het kan ook andersom, door iets wat u hier vindt mee naar huis te nemen. Een takje, dennenappel of losliggende bloem. Op die manier maakt u de verbinding tussen uw eigen omgeving en de rustplaats van uw dierbare.

Bloemen tijdens de begrafenis