Wat is natuurbegraven?

Bij natuurbegraven gaat het graf op in de natuur, voor eeuwig. Het is een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur. Respect voor de overledene gaat hand in hand met respect voor natuur en milieu. Dat is waarom steeds meer mensen kiezen voor begraven in de natuur.

Een van de belangrijkste doelstellingen van Natuurbegraafplaats Eygelshof is het terugbrengen en behouden van de oorspronkelijke flora en fauna. Door een natuurgraf te reserveren op Natuurbegraafplaats Eygelshof draagt u direct bij aan het in stand houden van natuur voor toekomstige generaties.

In harmonie met natuur en milieu

Op een natuurbegraafplaats begraaft u uw naaste in harmonie met de natuur. Dat betekent dat de begraafplaats het milieu zo min mogelijk belast en past binnen het bestaande natuurbeheer.

Kleding van overledene, een lijkwade, kist, urn of mand zijn daarom van natuurlijk en afbreekbaar materiaal gemaakt. Gedenktekens en grafaanduidingen zijn eventueel aanwezig in de natuurlijke vorm van een boomschijf met inscriptie.

Natuurbegraven is voor iedereen

Een natuurbegraafplaats is een laatste rustplaats voor iedereen, ongeacht geloof of afkomst. Op Eygelshof krijgen graven alle ruimte. Het graf wordt niet geruimd, het grafrecht is eeuwig.

Afscheid nemen van een dierbare ontsluit het besef over leven en dood. Het is fijn als je je dan verbonden voelt met de natuur. Een ceremonie en gedenkplaats in de natuur geven ruimte aan rouw, verdriet en het laatste afscheid. Aan gedachten over de eindigheid van een mensenleven en over de eeuwige cirkel van leven en dood.

In Zuid-Limburg is natuurlijk begraven nu ook mogelijk, op Eygelshof. Mensen kiezen voor natuurbegraven om uiteenlopende redenen.