Natuurbegraven

Natuurbegraven op een eeuwigdurende rustplaats in de Zuid-Limburgse natuur. Begraven in harmonie met natuur en milieu.

Een natuurbegraafplaats

is een plaats in de natuur waar mensen begraven kunnen worden. Het belang van de natuur staat er voorop. Op Eygelshof kan nieuwe natuur zich ontwikkelen en voor altijd handhaven, omdat het gebied een natuurbegraafplaats is.

Nadat het gebied in vroegere tijden energiegrondstof heeft geleverd, heeft het nu een nieuw leven als natuurgebied en heeft het een belangrijke maatschappelijke functie gekregen. Eygelshof is een natuurbegraafplaats voor mensen van alle culturen, levensbeschouwingen en religies.

Een natuurgraf

is een unieke plek in de geborgenheid van de natuur. Voor buitenstaanders is een natuurgraf nauwelijks zichtbaar en vaak moeilijk vindbaar. Voor nabestaanden is het de plek waarmee voor altijd een bijzondere verbondenheid blijft. Een boomschijf met een zelfgekozen inscriptie kan er dienen als natuurlijk gedenkteken. Omdat de boomschijf op den duur weer zal vergaan gaat het graf echt op in de natuur. De natuur en de mens respecteren het graf voor altijd. Een natuurgraf wordt daarom niet geruimd.

 

Wat is natuurbegraven?

De oergedachte bij natuurbegraven is dat het lichaam wordt opgenomen in de natuur en dat die natuur voor de eeuwigheid het graf verzorgt. Het symboliseert dat de mens onderdeel is van de natuurlijke en eeuwigdurende kringloop van geboren worden, leven en sterven. Respect voor de mens als onderdeel van de natuur is de grondslag voor natuurbegraven.

Een van de belangrijkste doelstellingen van Natuurbegraafplaats Eygelshof is het terugbrengen van de oorspronkelijke flora en fauna. Door een natuurgraf te reserveren draagt u direct bij aan het in stand houden van natuur voor toekomstige generaties.

Lees verder

 

Voordelen natuurbegraven

Wat maakt natuurbegraven op Eygelshof zo uniek?

  • een eigen grafplek kiezen
  • eeuwigdurende grafrust
  • alle ruimte voor persoonlijke invulling
  • later geen onderhoudszorgen en financiële verplichtingen
  • altijd een plek om te herdenken
  • milieuverantwoord en duurzaam begraven

Lees meer over de voordelen

 

Tarieven

Het tarief voor een graf op Natuurbegraafplaats Eygelshof is in verhouding een stuk lager dan voor een traditionele begraafplaats. Dit komt grotendeels doordat er geen kosten zijn voor het onderhoud van een graf, of de verlenging van grafrechten, of kosten voor een grafmonument.

Bekijk de tarieven

 

Natuurgraf

De natuur ontfermt zich over de graven op Eygelshof. Een graf in de natuur kent geen grafmonument zoals een zerk of kruis, alleen een boomschijf met inscriptie.

Meer lezen over een graf op Eygelshof

Cremeren en natuurbegraven

De natuur staat voorop bij Eygelshof, daarom hebben we geen strooiveld. Het is wel mogelijk om de as te begraven in een urngraf.

As begraven in een urn of een graf