Lidmaatschap Brana

Natuurbegraafplaats Eygelshof is aangesloten bij Brana, de branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen in Nederland. Deze branchevereniging bewaakt de kwaliteit van het natuurbeheer en het begraven in de natuur. Voor u als cliënt of nabestaande is het van belang dat u op ons kunt vertrouwen. Ons lidmaatschap van Brana helpt daarbij. 

Gedragscode

Brana schrijft een gedragscode voor. In deze code is opgenomen dat het natuurbeheer moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd natuurbeheerder die werkt op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan. Dit natuurbeheerplan dient zich te richten op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de natuur, het bos, de bodem en de biodiversiteit. Eygelshof heeft een gecertificeerd natuurbeheerder in dienst die de uitvoer van een goedgekeurd natuurbeheerplan voor zijn rekening neemt. Logo Brana (Branchevereniging voor natuurbegraafplaatsten in Nederland).

De gedragscode van Brana schrijft bovendien voor dat begrafenissen op een correcte en respectvolle manier dienen te verlopen. Daarnaast dienen bezoekers op een respectvolle manier te worden benaderd. Door te investeren in goed personeel zorgt Eygelshof als lid van Brana ervoor dat deze voorschriften worden nageleefd. 

Verder verplicht Brana natuurbegraafplaatsen om duidelijk te maken dat er grafrust voor onbepaalde tijd wordt geborgd. Eygelshof doet dit door de mensen te vertellen dat ze door het reserveren van een graf niet alleen eeuwigdurende grafrust verkrijgen, maar ook direct bijdragen aan het behoud van het natuurgebied voor toekomstige generaties. 

U kunt de website van de branchevereniging bezoeken om meer te weten te komen over Brana. Verder kunt u de gedragscode hier downloaden.