Natuurontwikkeling op de voormalige Hermangroeve

Natuurbegraafplaats Eygelshof is de eerste en enige natuurbegraafplaats in Zuid-Limburg. De locatie stond vanwege bruinkoolwinning in de vorige eeuw bekend als de Hermangroeve. Aan het begin van de eeuw werd het gebied heringericht als natuurgebied. Daarnaast kreeg het gebied de bestemming van natuurbegraafplaats. De jonge natuur is op Eygelshof inmiddels volop in ontwikkeling. Vele mensen hebben te midden van deze natuur een plek van rust en troost gevonden. 

Van bruinkoolgroeve naar natuur

Drohnenaufnahme Eygelshof, Vorteile Aan het begin van de twintigste eeuw werd het terrein van de huidige natuurbegraafplaats in gebruik genomen als bruinkoolgroeve, waar bruinkool aan de oppervlakte werd ontgonnen. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Hermangroeve gesloten en bleef er een aanzienlijke afgraving achter. Het gebied lag lange tijd braak, maar geleidelijk werd het gebied opgehoogd met grond uit de omgeving. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw werd het gebied als natuurgebied heringericht. Ondanks dat de natuur een tijd lang plaats heeft moeten maken voor mijnbouw, herstelt de natuur zich op Eygelshof opmerkelijk goed.

Natuurlijke diversiteit

Op Natuurbegraafplaats Eygelshof krijgen struiken, planten en bomen die kenmerkend zijn voor de regio de kans om te groeien. Het natuurgebied ontwikkelt zich als een gebied met een natuurlijke variëteit aan bos, poelen, struikgewassen en (bloemrijke) graslanden. Natuurbeheerder John Nevelstein zet zich op Eygelshof in om de diversiteit van het natuurgebied te bevorderen. “Ik wil eraan bijdragen dat er meer afwisseling in het natuurgebied ontstaat, het natuurgebied meer gelaagdheid krijgt en de bomen ruimte krijgen om te groeien,” vertelt John. Om dit te bereiken moet het natuurgebied worden verarmd, zodat grassen teruggedrongen worden en de kruidenvegetatie gevarieerder kan worden. Waar nodig helpt John de natuur hierbij een handje. Door de natuur enerzijds een handje te helpen en anderzijds ruimte te geven, weet de natuur zich op Eygelshof goed te herstellen.

Zeldzame soorten

De natuurlijke diversiteit die zich op Eygelshof ontwikkelt draagt bij aan de natuurlijke balans. “Er is tegenwoordig al te veel monocultuur. Juist de diversiteit van een natuurgebied, trekt allerlei zeldzame vlindersoorten, insecten, vogels, kleine zoogdieren en wilde bijen aan,” legt locatiebeheerder Henrico Lumeij  uit. De komst van een divers natuurgebied heeft er op Eygelshof voor gezorgd dat veel zeldzame diersoorten een plek geboden hebben gekregen, legt landschapsadviseur Bram Calkhoven uit. Bram noemt een aantal voorbeelden zoals de boomleeuwerik, de levendbarende hagedis, slechtvalk, muurhagedis, rugstreeppad, het donderkruid en bitterkruid.

Respect voor de natuur

Op Eygelshof wordt de natuur met respect behandeld. Er wordt met natuurvriendelijke en biologisch afbreekbare materialen begraven om de natuur zo min mogelijk te belasten. Na de uitvaart krijgt de natuur weer de kans om op de plek van het graf te herstellen. Dat de natuur af en toe verstoord wordt door het graven van een graf heeft volgens locatiebeheerder Henrico Lumeij een positief effect op de diversiteit. “Doordat de grond wordt opgeschud krijgen nieuwe pioniersoorten de kans om zich op de kale grond te ontwikkelen,” legt Henrico uit.Natuur, Kist, milieuvriendelijk begraven

Een groene toekomst

Op Natuurbegraafplaats Eygelshof worden de graven nooit geruimd, maar deze blijven voor de eeuwigheid bestaan. Zo blijft ook het natuurgebied behouden. Wanneer u een graf reserveert op Natuurbegraafplaats Eygelshof wordt een deel van de kosten gereserveerd voor het toekomstig natuurbehoud van het natuurgebied. Op deze manier kunt ook u een bijdrage leveren aan het behoud van het natuurgebied voor toekomstige generaties.

Geplaatst in Geen onderdeel van een categorie, Medewerkers aan het woord, Natuur