Eygelshof in beeld

Op het gebied van het laatste afscheid is er tegenwoordig steeds meer mogelijk. Natuurbegraven kan een manier zijn waarop iemand een laatste wens in vervulling laat gaan. Om u een idee te geven van onze natuurbegraafplaats hebben we Eygelshof voor u in beeld gebracht. We hebben een uitvaart en urnenbegraving in scene gezet om u te kunnen laten ervaren hoe een groene uitvaart op Eygelshof eruit kan zien.

Afscheidsceremonie

Eygelshof biedt u de mogelijkheid om een afscheidsceremonie te houden in ons ontvangstgebouw of onze karakteristieke tent. Onze sfeervolle ontvangstruimte heeft een knusse en huiselijke sfeer en is geschikt voor kleine gezelschappen. Van april tot oktober kunt u ook gebruik maken van onze karakteristieke tent, deze is geschikt voor ceremonies in de buitenlucht met grotere gezelschappen.

Voor het beeldmateriaal hebben we een intieme uitvaart in scène gezet waarbij een familie in kleine kring afscheid neemt van hun dierbare. De overledene wordt in een wilgentenen mand van Hemelse Manden onze karakteristieke tent binnengedragen voor de afscheidsceremonie. Het is een informeel afscheid waarbij de familieleden herinneringen met elkaar ophalen.

Natuurlijk kan er op zo veel andere manieren een persoonlijke invulling worden gegeven aan de afscheidsceremonie. Op Eygelshof krijgt u veel vrijheid om hier een persoonlijke invulling aan te geven, zolang respect voor de natuur maar voorop staat. Voor meer informatie over de mogelijkheden van een afscheidsceremonie op Eygelshof kunt u hier verder lezen.

Loopkoets

Een laatste wandeling met uw overleden dierbare lijkt in het eerste opzicht misschien een gek idee. Toch kan het een rustgevend gevoel geven om uw dierbare met een wandeling door de natuur naar de laatste rustplaats te begeleiden. De verbinding met de natuur is voelbaar en geeft troost.

Op Eygelshof worden overledenen met een karakteristieke loopkoets naar de laatste rustplek gebracht. Met het beeldmateriaal hebben we willen laten zien dat nabestaanden hier een rol in kunnen spelen doordat ze de loopkoets zelf mogen begeleiden wanneer ze dit prettig vinden.

Afscheid bij het graf

Bij het laatste afscheid op Eygelshof krijgen nabestaanden alle rust, tijd en ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen bij het graf. Misschien vindt u het een prettig idee als ook de hond waarvan uw dierbare zo veel hield aanwezig is bij dit afscheid. Een hond is welkom bij een afscheid in de buitenlucht wanneer deze is aangelijnd en op de paden blijft.

Met het beeldmateriaal willen we laten zien dat we nabestaanden op Eygelshof de ruimte geven om op hun eigen manier afscheid te nemen, of dit nu in een intieme kring gebeurt zoals in het beeldmateriaal of in een grotere groep. Lees hier meer over het bijwonen van een begrafenis op Eygelshof.

De overledene laten zakken

Wanneer de omstandigheden ernaar zijn krijgen nabestaanden op Eygelshof de mogelijkheid om hun overleden dierbaren tot het laatst aan toe naar de laatste rustplek te begeleiden. Soms vinden nabestaanden het prettig om hun dierbaren onder begeleiding zelf het graf in te laten zakken, waardoor ze ook bij dit moment van betekenis kunnen zijn. Verder krijgen ze de gelegenheid om met een schepje zand in het graf te gooien of als laatste groet een bloem in het graf te werpen. Natuurlijk zijn er ook nabestaanden die ervoor kiezen om hun dierbaren niet zelf in het graf te laten zakken of om hier niet bij aanwezig te zijn. Het is allemaal goed.

Catering

Op Eygelshof is het mogelijk om rondom de uitvaart te kiezen voor catering. We bieden u de gelegenheid om onder het genot van koffie/thee met broodjes en/of een Limburgs stuk vlaai met elkaar herinneringen op te halen. Lees hier meer over de catering.

Natuurbegraven na crematie

Om te laten zien dat er ook na een crematie kan worden gekozen om de as van een dierbare een bestemming te geven op Eygelshof, hebben we ook een urnenbegraving met een houten Penta Urn in scene gezet. Op Eygelshof worden enkel urnen die volledig uit natuurlijke en biologisch afbreekbare materialen bestaan begraven. In de in scène gezette urnenbegraving geven twee nabestaanden de urn samen een plekje in een graf dat op een helling tussen de bomen ligt. Ze laten de urn in het urnengraf dalen en sluiten samen het graf. Het geeft veel mensen een goed gevoel om dit als een laatste gebaar voor hun dierbaren te doen. Natuurlijk is het wederom een keuze waar nabestaanden zich prettig bij moeten voelen. Lees hier meer over cremeren en natuurbegraven.

Gedenkteken

Eygelshof verzorgt op wens van nabestaanden een natuurlijk gedenkteken in de vorm van een boomschijf met persoonlijke inscriptie. Nabestaanden kunnen de boomschijf bij het ontvangstgebouw ophalen en samen op het graf plaatsen. Juist dit laatste gebaar doet wat met mensen. Lees hier meer over onze gedenktekens.

Bijzondere gedenkplek

Het is moeilijk om een dierbare die overleden is te moeten loslaten. De natuur op Eygelshof kan nabestaanden troost bieden om het verdriet een plekje te geven. Nabestaanden behouden een bijzondere gedenkplek waar ze het graf van hun dierbare, op momenten waarop het hun schikt, kunnen bezoeken. Misschien hebben nabestaanden behoefte om met een campingstoel en een boek bij het graf van hun dierbare te lezen. Of misschien vinden ze het fijn om samen met hun hond een wandeling te maken door het natuurgebied. Zolang respect voor mens en natuur voorop staat, krijgen nabestaanden alle ruimte om hun dierbaren hier te gedenken.

Reserveren

Op Eygelshof is het mogelijk om voor uzelf of een dierbare een laatste rustplek te kiezen. Misschien voelt u zich aangetrokken tot een plek met een open uitzicht, een plek in de geborgenheid van een boom of een plek met een blik op de waterpoelen. Een medewerker gaat graag met u op zoek naar een plek die voor u goed voelt.

Op het beeldmateriaal is te zien hoe een koppel hun laatste rustplek reserveert voor in de toekomst. Een medewerker begeleidt het koppel hierbij en legt de geografische coördinaten van de plek vast. Het koppel krijgt de gelegenheid om zelf een piketpaaltje in de grond te slaan. Hiermee wordt de reservering op een symbolische manier definitief gemaakt.

Rondleiding

Maandelijks worden er op Eygelshof groepsrondleidingen georganiseerd. Tijdens deze rondleidingen kunt u op een laagdrempelige manier het natuurgebied ontdekken. Ook komt u meer te weten over natuurbegraven. We wandelen met u door ons gebied en vertellen u over de bijzondere geschiedenis van het gebied. Voor meer informatie over deze groepsrondleidingen kunt u hier terecht.

Elektrowagen

Ook voor mensen die slecht ter been zijn is Eygelshof begaanbaar. Met onze elektrowagen kunnen we u onder bij de parkeerplaats van Eygelshof ophalen om u rond te leiden door het gebied of om u naar het graf van uw dierbare te brengen. Indien u gebruik wenst te maken van de Elektrowagen vragen we u om van te voren contact met ons op te nemen.

Drone foto

Op deze dronefoto ziet u een overzichtsbeeld van onze natuurbegraafplaats, een jong natuurgebied dat volop in ontwikkeling is. Het is een hooggelegen gebied dat een weids uitzicht biedt op de omliggende heuvels. Met zijn waterpoelen, (bloemrijke) graslanden en jonge bomen is het een gevarieerd natuurgebied. Het gebied wordt door onze natuurbeheerder beheerd. Lees hier meer over het natuurbeheer op Eygelshof.

Geplaatst in Geen onderdeel van een categorie