Een plek kiezen

Het kiezen van een grafplek kan op elk gewenst moment. Steeds meer mensen kiezen er voor om een graf te reserveren op een moment dat er nog alle ruimte en tijd is om na te denken over het gewenste verloop van een uitvaart en de keuze voor begraven of cremeren. Op Eygelshof zetten we daarbij de volgende stappen:

1. Het kiezen van een grafplek

Op elk gewenst moment kan op Eygelshof een grafplek uitgekozen worden. Direct na het overlijden van iemand, maar ook al eerder. Als de plek in overleg met de beheerder is bepaald, wordt deze in het terrein gemarkeerd en door middel van geografische coördinaten vastgelegd.

2. Het opstellen van een grafakte

In de grafakte wordt beschreven:

  • welke soort grafrecht er is verleend (een enkel-, dubbel- of urngraf);
  • wie de rechthebbende is op het grafrecht;
  • wie er als begunstigde gebruik van mag maken;
  • en welk bedrag moet worden betaald voor het verwerven van het grafrecht.

3. Voldoen van de leges

Na ondertekening van de grafakte zorgt de rechthebbende voor betaling van de leges. Dit mag u in één keer voldoen of in termijnen. Zodra de leges zijn voldaan, is het grafrecht verleend.

4. Gebruik van het grafrecht

Als in de grafakte genoemde begunstigde overlijdt wordt in overleg het tijdstip van de begraving vastgesteld en van welke faciliteiten bij de begraving gebruik wordt gemaakt.

Neem contact op

Tijdens een persoonlijk gesprek, al dan niet gecombineerd met een rondleiding over de begraafplaats, kunnen we u alles over Eygelshof en natuurbegraven vertellen.

Plan een bezoek