Is het verstrooien van as ook mogelijk?

As uitstrooien in de natuur is op Eygelshof niet mogelijk om de natuurlijke vegetatie in de humuslaag niet negatief te beïnvloeden.

Wel is het mogelijk as uit te strooien in een graf onder de humuslaag. Dit kan eventueel in een urn, mits de urn geen belasting vormt voor de natuur, maar dit mag ook zonder urn.

Zie ook: Cremeren en natuurbegraven