Gecertificeerd natuurgebied

Natuurbegraafplaats Eygelshof is gecertificeerd als natuurbeheerder en natuurbegraafplaats. Het certificaat toont aan dat Eygelshof een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling en instandhouding van de kwaliteit van de natuur. Eygelshof voldoet hiermee aan de gedragsregels van Brana.

Brana

Brana is de branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen in Nederland. Natuurbegraafplaats Eygelshof is bij deze branchevereniging aangesloten. Brana waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening van natuurbegraafplaatsen. De gedragscode van Brana schrijft voor dat begrafenissen op een correcte en respectvolle manier dienen te verlopen en dat bezoekers op een respectvolle manier worden benaderd. Door te investeren in goed personeel zorgt Eygelshof als lid van Brana ervoor dat deze voorschriften worden nageleefd.

Ook schrijft Brana voor dat natuurbegraafplaatsen hun verplichting van grafrust voor onbepaalde tijd dienen na te komen. Op Eygelshof betaalt u een eenmalig tarief voor het grafrecht dat voor onbepaalde tijd geldig is. Dit grafrecht wordt vastgelegd in een akte. Natuurgraven worden hier niet geruimd. Met het reserveren van een natuurgraf levert u direct een bijdrage aan het behoud van dit natuurgebied voor toekomstige generaties.

Verder bewaakt Brana de kwaliteit van het natuurbeheer en het begraven in de natuur. In de Brana gedragscode is opgenomen dat het natuurbeheer moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd natuurbeheerder die werkt op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan. Dit natuurbeheerplan dient zich te richten op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de natuur, het bos, de bodem en de biodiversiteit. Eygelshof heeft een gecertificeerd natuurbeheerder in dienst die de uitvoer van een goedgekeurd natuurbeheerplan voor zijn rekening neemt.

Natuur, Natuurontwikkeling op de voormalige Hermangroeve, gecertificeerd natuurgebied

Gecertificeerd natuurgebied

Sinds dit voorjaar is Natuurbegraafplaats Eygelshof officieel gecertificeerd als natuurbeheerder en natuurbegraafplaats. Deze certificering houdt in dat de natuurontwikkeling van het gebied nauwgezet wordt gemonitord. Er wordt onderzocht welke impact het natuurbeheer heeft op de ontwikkeling van het natuurgebied en welke stappen nodig zijn voor een bewust natuurbeheer, voor nu en voor in de toekomst. Deze voortdurende monitoring zorgt ervoor dat Eygelshof zal blijven voldoen aan de standaarden die Brana stelt en dat het natuurgebied op een verantwoorde wijze blijft ontwikkelen.

Wilt u meer weten over deze certificering? Neem gerust contact met ons op zodat wij hierover meer kunnen vertellen.

Geplaatst in Eygelshof in de media, Geen onderdeel van een categorie, Natuur