Cremeren en natuurbegraven

Tegenwoordig kiezen veel mensen voor een crematie. Ook wanneer u kiest voor een crematie kunt u op Eygelshof een natuurgraf met eeuwigdurende grafrust reserveren. Na de crematie wordt de as van een overledene minimaal een maand bewaard bij het crematorium. Daarna wordt de as vrijgegeven en kunnen nabestaanden de as van hun dierbare begraven op een zelfgekozen rustplaats midden in de natuur. Nabestaanden behouden zo een bijzondere gedenkplek voor hun dierbare waar ze altijd naar terug kunnen keren. Ook op urnengraven kan een gedenkteken in de vorm van een boomschijf worden geplaatst.

Natuurfoto Eygelshof

Urnengraf of as verstrooien

Op Eygelshof staat de natuur voorop. Er zijn geen urnenvelden of strooivelden waar de as in de natuur kan worden uitgestrooid. De as van een overleden persoon bevat stoffen die de vruchtbare humuslaag van het natuurgebied kunnen verstoren. Het is op Eygelshof wel mogelijk om de as in een urnengraf onder de vruchtbare humuslaag uit te strooien. Ook is het mogelijk om de as van een dierbare te begraven in een biologisch afbreekbare urn. Deze afbreekbare urnen zijn gemaakt van natuurvriendelijke materialen, zoals ongebakken en ongeglazuurd klei, vilt, gevlochten plantenmateriaal of onbewerkt hout.

Dubbel urnengraf

Soms kiezen mensen ervoor om bij elkaar in een graf te worden begraven. Dit kan op Eygelshof ook bij urnengraven. Een dubbel urnengraf is één graf waarin de as van twee personen wordt uitgestrooid of begraven. De urnen (of de as) van deze personen kunnen afzonderlijk of gelijktijdig worden begraven.

Eygelshof in de ochtend

Urninlage

Uitvaartwensen kunnen tussen mensen verschillen. De ene persoon wenst bijvoorbeeld te worden gecremeerd terwijl de andere persoon graag op een reguliere manier wenst te worden begraven. Tegelijkertijd kunnen deze twee personen toch een gezamenlijke rustplaats wensen. Een urninlage biedt een alternatief hiervoor. Bij een urninlage wordt de urn (of de as) van een overledene als een inlage in een regulier graf bijgezet. Dit kan pas gebeuren op het moment dat de persoon die in het regulier graf wenst te worden begraven al is begraven of op hetzelfde moment wordt begraven.

Tarieven

De tarieven voor een urnengraf en urninlage liggen lager dan bij een regulier graf. Voor de actuele tarieven kunt u op onze pagina met tarieven terecht.

Afscheid nemen

Nabestaanden krijgen op Eygelshof de kans om op hun eigen manier afscheid te nemen van hun dierbare. Dit geldt ook voor urnen (of as) begrafenissen. Nabestaanden kunnen ervoor kiezen de urn of as in een kleine kring of in aanwezigheid van een grotere groep te begraven. Uiteraard kan er op aanvraag gebruik worden gemaakt van onze ontvangstruimte en cateringmogelijkheden. Meer informatie leest u op onze pagina over de afscheidsceremonie.

Geplaatst in Alle berichten, Geen onderdeel van een categorie