Bloemen en dergelijke

Wanneer iemand begraven wordt zijn bloemen welkom, zowel in het graf als er bovenop. Na twee weken worden de bloemen door de familie zelf of door ons weggehaald. Vanaf dat moment neemt de natuur de zorg voor het graf over. De natuurlijke begroeiing komt vanaf dat moment geleidelijk aan terug op de plek van het graf. Het natuurgebied van Eygelshof is zo ingericht dat er bomen en planten groeien die van nature in het gebied voorkomen. Op basis van een natuurbeheerplan wordt het gebied ontwikkeld en onderhouden, zo houden we de oorspronkelijke flora en fauna in stand. Hiermee verschillen we van een reguliere begraafplaats.

Kaarsen, versierde steentjes en bloemboeketten horen niet thuis in de natuur. Bloemen zijn vaak bespoten met bestrijdingsmiddelen. Zelfs het planten of neerleggen van bloemen die hier van nature voorkomen kan het kwetsbare evenwicht van het gebied verstoren. Het weghalen van ‘onkruid’ is niet toegestaan omdat deze planten bijdragen aan de balans die nodig is voor de natuur. Ook een hartje, letter of naam gemaakt van materiaal uit het gebied halen we weg om de natuur zijn gang te kunnen laten gaan. Een overledene heeft vaak bewust voor een natuurbegraafplaats gekozen, dus ook voor deze filosofie. We raden mensen aan om thuis een mooie gedenkplek te maken.