Natuuractiviteiten

Fotovakvrouw Petra NiessenDe ontwikkeling van de jonge natuur op onze natuurbegraafplaats is voor ons erg belangrijk. Met veel zorgvuldigheid worden ontwikkelingen bijgehouden en waar nodig ondersteund. Er werd bijvoorbeeld een bomenplan ontworpen voor een fruitbomenbos, een eiken/beukenbos en een broekbos in het lage gedeelte. Deze zijn te bezoeken door middel van kleine slingerende paden die de jonge gebieden met elkaar verbinden. Deze bossen bestaan nu nog uit jonge bomen die omringd zijn door bloemrijk graslandschap waarbij vooral de aandacht gevestigd wordt op inheemse soorten. Zoals het donderkruid, de grote lisdodde en de moerasandoorn.

Op deze manier waarborgt Eygelshof de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van natuur, bos en bodem en van de natuurlijke variëteit en biodiversiteit op korte en lange termijn.

We vinden het fijn om deze verbinding met de natuur te delen met anderen en nodigen ook u graag uit om deel te nemen aan één van onze natuuractiviteiten.