Natuurwerkdag 28 mei

Datum: vrijdag 28 mei 2021 - 9:00 - 14:00

Eygelshof is een jong natuurgebied. Het is een oude bruinkoolgroeve die we omturnen naar een natuurgebied. We hebben al honderden bomen en struiken aangeplant, slingerende paden aangelegd en plekken gecreëerd waar dieren kunnen schuilen. Dit zorgt ervoor dat de natuur zich goed kan ontwikkelen om door te groeien naar een volwassen natuurgebied. Het onderhouden van het gebied is gericht op diversiteit bevorderen, planten en dieren aantrekken en de inheemse soorten laten overheersen en beschermen tegen al te snel groeiende soorten die hier niet van oudsher voorkwamen (invasieve exoten). Dit onderhoud brengt een hoop werk met zich mee, van het maaien van deze exoten tot het aanleggen van een bijentuin, het bouwen van een torenvalknest tot het tegengaan van de valse acacia’s.

Interesseert deze ontwikkeling u en wilt u graag een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de natuur? Help dan mee tijdens één van onze natuurwerkdagen.

We starten deze dagen meestal met een kop koffie waarin uitleg gegeven wordt over wat we die dag gaan doen. Vervolgens gaan we heerlijk naar buiten, de natuur in. Zo leert u ook meer over Eygelshof en onze natuurwaarden. De natuurwerkdagen vinden iedere laatste vrijdag van de maand plaats en starten om 9 uur in het ontvangstgebouw. Bij zeer slecht weer zullen de natuurwerkdagen niet doorgaan. Hier krijgt u uiteraard bericht over.

Natuurwerkdagen 2021 vinden plaats op: 28 mei, 25 juni, 30 juli, 27 augustus, 29 oktober, 26 november en 17 december.

Aanmelden Natuurwerkdag

EH_evenement