Allerheiligen en Allerzielen

Datum: donderdag 01 november 2018 -

Allerheiligen is een christelijke feestdag – jaarlijks op 1 november – waarop alle heiligen (ruim honderdduizend) van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht.

Op Allerzielen – 2 november – worden alle gestorvenen herdacht.

Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop in de rooms-katholieke kerk de onderwerpen dood en leven na de dood aan de orde komen. Op deze dagen worden ook op Eygelshof de overledenen herdacht.