Natuurbegraven

Natuurbegraven

Wat is een natuurbegraafplaats?

Bij groen begraven gaat men uit van de natuur en het milieu. Het lichaam wordt op een organische manier teruggegeven aan de aarde. Dat is de essentie van natuurbegraven.

Lees meer
Het gebied

Het gebied

Hoe ziet het terrein eruit? 

Het terrein is ongeveer 5,7 hectare groot en nagenoeg klaar voor bebouwing en beplanting. Aan de westkant van de groeve ligt een overstortvijver voor de omgeving. Deze vijver en de bestaande

Lees meer
De Route

De Route

Een symbolische route over de groeve

De groeve is aan de hand van symbolische namen en routes ingedeeld:

De entree

De bestaande begraafplaats ten oosten 

Lees meer
  • Demografische gegevens
  • Algemene gegevens

• aantal inwoners Zuid-Limburg per 30 november 2011: 607.500

• sterftecijfer voor deze regio 0,9 %

• aantal bekende begraafplaatsen 65

• aantal bekende begraafplaatsen met strooiveld 6

• aantal mensen dat vooraf een graf koopt 10 % (van aantal begravingen)

• Het adres van het kantoor van Natuurrust Eygelshof bv is p/a Cavaleriestraat 140, 6135 JM in Sittard.
• De begraafplaats ligt tussen de Waubacherweg / Rimburgerweg en Boomgaardskuilweg.
• Het terrein is kadastraal bekend bij de gemeente Kerkrade onder sectie P nummer 1111.
• De oppervlakte van het terrein is ongeveer 5,7 hectare.
• De Raad van de gemeente Kerkrade heeft de locatie op 27 juni 2007 aangewezen als ‘bijzondere begraafplaats’ (volgens de Wet op de lijkbezorging).
• De VROM-inspectie Regio Zuid ziet geen aanleiding om opmerkingen te maken tegen het voornemen om een natuurbegraafplaats te ontwikkelen op deze locatie. Dit liet de inspectie weten in haar brief aan het college van burgemeester en wethouders (kenmerk 2007047997/AHE/MBD).
• Het is belangrijk dat de grafmarkeringen op de begraafplaats een verwantschap met de natuur hebben. Het is daarom niet toegestaan om natuurstenengedenktekens of andere vaste ornamenten te plaatsen. Wel kunnen markeringen van bijvoorbeeld een boomstronk of een zwerfkei worden geplaatst.
• De begraafplekken worden in overleg vastgesteld. Nabestaanden krijgen geen garantie over de ontwikkeling van de directe omgeving.

Bent u geïnteresseerd in Natuurbegraafplaats Eygelshof? Dan kunt u de informatie van deze website ook downloaden. We hebben een uitgebreide brochure (pdf) beschikbaar waar u de informatie op uw gemak kunt nalezen.

De directie De directie

Natuurrust Eygelshof BV